แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

319 วังจันทรเกษมอาคารรัชมังคลาภิเษก (กลุ่ม1) ชั้น10 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 103000

โทรศัพท์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการฯ

02-628-5632

กลุ่มอำนวยการ

02-628-5634

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

02-628-5636

กลุ่มติดตามและประเมินผล

02-628-5635

กลุ่มเลขานุาการฯ

02-628-5636

ภารกิจการตรวจราชการ

02-280-2883

โทรสาร

02-628-5632

02-628-5633

อีเมล
inspec.moe@gmail.com

ศูนย์บริการประชาชน
Call Center 1579 กด 0

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น.–16:30 น.

แบบฟอร์มติดต่อเรา

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่ะคำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *

Top