นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. ลงพื้นที่โครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาวอำเภอแตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 22 มกราคม 2566 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธวัช ชลารักษ์ อดีตผู้ตรวจราชการและคณะลงพื้นที่โครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว เขตตรวจราชการที่15 ณ ศศช. บ้านห้วยพระเจ้า อำเภอแตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา เครื่องนุ่งห่มและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียนในโรงเรียน