พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. และบุคลากรสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ