รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์(ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

68