พิธีสมโภชหอพระพุทธรูป และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ