นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่16

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการและแนวทางการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับศึกษาธิการภาค 16 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่