ประชุมหารือการขยายผลการจัดงานมหกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการขยายผลการจัดงานมหกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ วันศกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสริฐ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ