นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. ร่วมลงพื้นที่โครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 21 มกราคม 2566 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงพื้นที่โครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว โดยมีนายอรรพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ห้องเรียนบ้านห้วยปูแกง อำเภอเมืองฯ และศศช. บ้านห้วยปูแกง โรงเรียนสังวาลวิทย์3 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามนโยบาย รมว.ศธ.พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนและคุณครูในพื้นที่ห่างไกล และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน สถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขให้น้องคลายหนาว เขตตรวจราชการที่15 ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 60 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน