เตรียมความพร้อมของลูกหนี้เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของลูกหนี้เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ