แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

news

ข่าวสารกิจกรรม

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในวันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสริฐ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นประธาน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้พัฒนาตนเองตามความต้องการ และความถนัดของแต่ละบุคคลและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ ระดับองค์กรในเรื่องการพัฒนาศักยภาพองค์กรด้วย PMQA 4.0 สู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามอำนาจ หน้าที่ พันธกิจ และวิสัยทัศน์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. และบุคลากรสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบ Zoom Meeting

ข่าวภารกิจ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง/ประกาศ การมอบอำนาจ

ประกาศรางวัลพระราชทาน

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

NEWS & UPDATE

โพลสำรวจ

NEWS & UPDATE

การส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ปฏิทินกิจกรรม

E-BOOK

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนการเขียนว่า ‘ตรงนี้เป็นเนื้อหา, ตรงนี้เป็นเนื้อหา’ ได้ และยังทำให้มองดูเหมือนกับภาษาอังกฤษที่อ่านได้ปกติ ปัจจุบันมีแพ็กเกจของซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ และซอฟท์แวร์การสร้างเว็บเพจ (Web Page Editor) หลายตัวที่ใช้ Lorem Ipsum เป็นแบบจำลองเนื้อหาที่เป็นค่าตั้งต้น และเวลาที่เสิร์ชด้วยคำว่า ‘lorem ipsum’ ผลการเสิร์ชที่ได้ก็จะไม่พบบรรดาเว็บไซต์ที่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มสร้างด้วย โดยหลายปีที่ผ่านมาก็มีการคิดค้นเวอร์ชั่นต่างๆ ของ Lorem Ipsum ขึ้นมาใช้ บ้างก็เป็นความบังเอิญ บ้างก็เป็นความตั้งใจ (เช่น การแอบแทรกมุกตลก)

รายละเอียด

March 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1st March
No Events
Events for 6th March
No Events
Events for 7th March
No Events
Events for 9th March
No Events
Events for 12th March
No Events
Events for 13th March
No Events
Events for 15th March
No Events
Events for 16th March
No Events
Events for 18th March
No Events
Events for 19th March
No Events
Events for 21st March
No Events
Events for 22nd March
No Events
Events for 25th March
No Events
Events for 27th March
No Events
Events for 28th March
No Events
Events for 30th March
No Events

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top